انجماد متوسط سلولی|مرکز جامع محیط کشت

محیط کشت سلولی

انجماد متوسط سلولی

 

محیط کشت های 500 گرمی تولیدی شرکت مرک MERCK بصورت گرانولی|

محیط کشت های 100 گرمی و 500 گرمی تولیدی شرکت کیولب QUELAB در متنوعترین انواع محیط کشت ها|

ساپلیمنت های(افزودنیهای) آزمایشگاهی انواع محیط کشت های میکروبیولوژی|

محیط کشت های 500 گرمی فلوکا

 

Cell Freezing Medium

 

انواع موجود :

Cell Freezing Medium-DMSO 1×

C6164 Sigma

پکیج :50 سی سی

Cell Freezing Medium-DMSO Serum free 1x

C6295 Sigma

پکیج :50 سی سی

Cell Freezing Medium-Glycerol 1×

C6039 Sigma

پکیج :50 سی سی

Cell Freezing Medium-Serum-free 1×

C2639 Sigma

پکیج :50 سی سی

فروش انواع محیط کشت مرک - کیولب - فلوکا - بیومارک

 می توانید جهت کسب اطلاعات انواع محیط کشت مرک - کیولب - فلوکا - بیومارک و

انواع محیط کشت سلولی و میکروبیولوژی از بخش جستجوی سایت بهره بگیرید

 

 

JoomShaper