هپس|مرکز جامع محیط کشت

محیط کشت سلولی

هپس

 

محیط کشت های 500 گرمی تولیدی شرکت مرک MERCK بصورت گرانولی|

محیط کشت های 100 گرمی و 500 گرمی تولیدی شرکت کیولب QUELAB در متنوعترین انواع محیط کشت ها|

ساپلیمنت های(افزودنیهای) آزمایشگاهی انواع محیط کشت های میکروبیولوژی|

محیط کشت های 500 گرمی فلوکا

 

HEPES

 

انواع نام ،کد و پکیجهای موجود :

H3375 Sigma

RDD002 Sigma

H4034 Sigma

PHG0001 Sigma

RES6003H-B7 Sigma

25-100-250-500-1000-5000گرم

 

فروش انواع محیط کشت مرک - کیولب - فلوکا - بیومارک

  می توانید جهت کسب اطلاعات انواع محیط کشت مرک - کیولب - فلوکا - بیومارک و

انواع محیط کشت سلولی و میکروبیولوژی از بخش جستجوی سایت بهره بگیرید

JoomShaper