محیط کشت تریپتیک سوی آگار|مرکز جامع محیط کشت

 محیط کشت تریپتیک سوی آگار

 محیط کشت های 500 گرمی تولیدی شرکت مرک MERCK بصورت گرانولی|

محیط کشت های 100 گرمی و 500 گرمی تولیدی شرکت کیولب QUELAB در متنوعترین انواع محیط کشت ها|

 ساپلیمنت های(افزودنیهای) آزمایشگاهی انواع محیط کشت های میکروبیولوژی|

 محیط کشت های 500 گرمی فلوکا

 

نام فارسی:

محیط کشت تریپتیک سوی آگار

نام ماده:

Tryptic Soy agar with Neutralizers

مختصر: Tryptic Soy agar with Neutralizers
کد محصول مرک:

118408

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 7.1 - 7.5 (H2O)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  

فروش انواع محیط کشت مرک - کیولب - فلوکا - بیومارک

 می توانید جهت کسب اطلاعات انواع محیط کشت مرک - کیولب - فلوکا - بیومارک و

انواع محیط کشت سلولی و میکروبیولوژی از بخش جستجوی سایت بهره بگیرید
JoomShaper