محیط نوترینت آگار مرک|مرکز جامع محیط کشت

 محیط نوترینت آگار مرک

 محیط کشت های 500 گرمی تولیدی شرکت مرک MERCK بصورت گرانولی|

 محیط کشت های 100 گرمی و 500 گرمی تولیدی شرکت کیولب QUELAB در متنوعترین انواع محیط کشت ها|

 ساپلیمنت های(افزودنیهای) آزمایشگاهی انواع محیط کشت های میکروبیولوژی|

 محیط کشت های 500 گرمی فلوکا

 در پکیج های: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط nutrient agar

نام ماده:

Standard II nutrient agar

مختصر: Standard II nutrient agar
کد محصول مرک:

107883

درصد خلوص:  
اسم دوم:

Standard nutrient agar

استاندارد نوترینت آگار

 

فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 25 g/l (100 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 7.5 (25 g/l, H2O, 37 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 فروش انواع محیط کشت مرک - کیولب - فلوکا - بیومارک

 می توانید جهت کسب اطلاعات انواع محیط کشت مرک - کیولب - فلوکا - بیومارک و

انواع محیط کشت سلولی و میکروبیولوژی از بخش جستجوی سایت بهره بگیرید
JoomShaper