محیط ستریمید آگار|مرکز جامع محیط کشت

محیط ستریماید آگار

 محیط کشت های 500 گرمی تولیدی شرکت مرک MERCK بصورت گرانولی|

 محیط کشت های 100 گرمی و 500 گرمی تولیدی شرکت کیولب QUELAB در متنوعترین انواع محیط کشت ها|

 ساپلیمنت های(افزودنیهای) آزمایشگاهی انواع محیط کشت های میکروبیولوژی|

 محیط کشت های 500 گرمی فلوکا

 

نام فارسی:

ستریمید آگار

نام ماده:

Cetrimide Agar

مختصر: Cetrimide Agar (Pseudomonas selective agar)
کد محصول مرک:

100851

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 فروش انواع محیط کشت مرک - کیولب - فلوکا - بیومارک

 می توانید جهت کسب اطلاعات انواع محیط کشت مرک - کیولب - فلوکا - بیومارک و

انواع محیط کشت سلولی و میکروبیولوژی از بخش جستجوی سایت بهره بگیرید

 

JoomShaper