ال 15 مدیوم|مرکز جامع محیط کشت

محیط کشت سلولی

ال 15 مدیوم

 

محیط کشت های 500 گرمی تولیدی شرکت مرک MERCK بصورت گرانولی|

محیط کشت های 100 گرمی و 500 گرمی تولیدی شرکت کیولب QUELAB در متنوعترین انواع محیط کشت ها|

ساپلیمنت های(افزودنیهای) آزمایشگاهی انواع محیط کشت های میکروبیولوژی|

محیط کشت های 500 گرمی فلوکا

 

L-15 Medium (Leibovitz)

 

انواع نام ،کد و پکیجهای موجود :

L4386 Sigma

L5520 Sigma

L1518 Sigma

پودر جهت تهیه 1-10-50لیتر محیط کشت

آماده :100 و 500 سی سی

فروش انواع محیط کشت مرک - کیولب - فلوکا - بیومارک

 می توانید جهت کسب اطلاعات انواع محیط کشت مرک - کیولب - فلوکا - بیومارک و

انواع محیط کشت سلولی و میکروبیولوژی از بخش جستجوی سایت بهره بگیرید

 

 

JoomShaper