سدیم آمپیسیلین|مرکز جامع محیط کشت

محیط کشت سلولی

سدیم آمپیسیلین

 

محیط کشت های 500 گرمی تولیدی شرکت مرک MERCK بصورت گرانولی|

محیط کشت های 100 گرمی و 500 گرمی تولیدی شرکت کیولب QUELAB در متنوعترین انواع محیط کشت ها|

ساپلیمنت های(افزودنیهای) آزمایشگاهی انواع محیط کشت های میکروبیولوژی|

محیط کشت های 500 گرمی فلوکا

 

Ampicillin sodium

 

 انواع نام ،کد و پکیجهای موجود :

1033203 Fluka

PHR1424 Fluka

A9518 Sigma-Aldrich

A0166 Sigma

A8351 Sigma

125-1000-5000-25000-100000میلیگرم

فروش انواع محیط کشت مرک - کیولب - فلوکا - بیومارک

 می توانید جهت کسب اطلاعات انواع محیط کشت مرک - کیولب - فلوکا - بیومارک و

انواع محیط کشت سلولی و میکروبیولوژی از بخش جستجوی سایت بهره بگیرید

 

 

JoomShaper