مدیوم 199|مرکز جامع محیط کشت

محیط کشت سلولی

مدیوم 199

 

محیط کشت های 500 گرمی تولیدی شرکت مرک MERCK بصورت گرانولی|

محیط کشت های 100 گرمی و 500 گرمی تولیدی شرکت کیولب QUELAB در متنوعترین انواع محیط کشت ها|

ساپلیمنت های(افزودنیهای) آزمایشگاهی انواع محیط کشت های میکروبیولوژی|

محیط کشت های 500 گرمی فلوکا

Medium 199

 

انواع نام ،کد و پکیجهای موجود :

M4530 Sigma

M3769 Sigma

M0393 Sigma

M2520 Sigma

M0650 Sigma

100-500-1000سی سی آماده

پودرهای جهت تهیه 1 و 50 لیتر محیط کشت

 

فروش انواع محیط کشت مرک - کیولب - فلوکا - بیومارک

  می توانید جهت کسب اطلاعات انواع محیط کشت مرک - کیولب - فلوکا - بیومارک و

انواع محیط کشت سلولی و میکروبیولوژی از بخش جستجوی سایت بهره بگیرید

JoomShaper