نوترینت میکسچر|مرکز جامع محیط کشت

محیط کشت سلولی

نوترینت میکسچر

 

محیط کشت های 500 گرمی تولیدی شرکت مرک MERCK بصورت گرانولی|

محیط کشت های 100 گرمی و 500 گرمی تولیدی شرکت کیولب QUELAB در متنوعترین انواع محیط کشت ها|

ساپلیمنت های(افزودنیهای) آزمایشگاهی انواع محیط کشت های میکروبیولوژی|

محیط کشت های 500 گرمی فلوکا

 

Nutrient Mixture

 

 انواع نام ،کد و پکیجهای موجود :

Nutrient Mixture F-10 Ham

N6013 Sigma

N6635 Sigma

N6908 Sigma

N2147 Sigma

100-500سی سی آماده و پودر جهت تهیه 10 لیتر محیط کشت

Nutrient Mixture F-12 Ham

N3520 Sigma

پودر جهت تهیه 1 و 10 لیتر محیط کشت

 

فروش انواع محیط کشت مرک - کیولب - فلوکا - بیومارک

  می توانید جهت کسب اطلاعات انواع محیط کشت مرک - کیولب - فلوکا - بیومارک و

انواع محیط کشت سلولی و میکروبیولوژی از بخش جستجوی سایت بهره بگیرید

JoomShaper