هولو ترانسفرین بوین|مرکز جامع محیط کشت

محیط کشت سلولی

هولو ترانسفرین بوین

 

محیط کشت های 500 گرمی تولیدی شرکت مرک MERCK بصورت گرانولی|

محیط کشت های 100 گرمی و 500 گرمی تولیدی شرکت کیولب QUELAB در متنوعترین انواع محیط کشت ها|

ساپلیمنت های(افزودنیهای) آزمایشگاهی انواع محیط کشت های میکروبیولوژی|

محیط کشت های 500 گرمی فلوکا

 

holo-Transferrin bovine

 

انواع کد موجود :

T1283 Sigma

پکیجهای:50 -100-500 -1000میلیگرم

T1408 Sigma

پکیجهای:50 -500 -1000میلیگرم

 

فروش انواع محیط کشت مرک - کیولب - فلوکا - بیومارک

  می توانید جهت کسب اطلاعات انواع محیط کشت مرک - کیولب - فلوکا - بیومارک و

انواع محیط کشت سلولی و میکروبیولوژی از بخش جستجوی سایت بهره بگیرید

JoomShaper